Politica de confidentialitate

În temeiul Regulamentului (“GDPR”) nr. 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC PARKITRANS COM SRL are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastrӑ, despre un membru al familiei dumneavoastrӑ ori o altӑ persoanӑ. Scopul colectării datelor este: furnizare de oferte, bunuri şi servicii, comunicare noutӑţi de marketing şi servicii nou apӑrute. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Datele pe care le prelucrăm vizează datele dvs de identificare şi de contact (printre care se poate gasii şi codul numeric personal) şi datele dvs în calitate de beneficiar al bunurilor şi serviciilor contractate de la SC PARKITRANS COM SRL. Aveti obligaţia legală de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare la eliberarea facturilor, chitantelor, bonurilor fiscale, documentelor de transport precum şi a altor documente asemӑnӑtoare (avize, etc).
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara României si suntpăstrate pe o perioada de 60 luni.

​Ȋn calitate de client al SC PARKITRANS COM SRL beneficiaţi de următoarele drepturi:
a) Dreptul de informare şi de acces la datele cu caracter personal – aveţi dreptul dea solicita o copie a datelor cu caracter personal deţinute de SC PARKITRANS COM SRL;
b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – aveţi dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte.
c) Dreptul de ştergere – SC PARKITRANS COM SRL va prelucra si păstra datele doar atât timp cât acest lucru este necesar sau pe perioada impusă de lege. În anumite circumstanţe, aveti dreptul însă de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale.
d) Dreptul de a restricţiona utilizarea datelor dvs. cu caracter personal– În cazul în care apreciaţi că datele pe care le deţinem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau nu ar trebui să fie prelucrate, veţi contacta SC PARKITRANS COM SRL pentru informaţii privind drepturile dumneavoastră. În anumite circumstanţe, veti putea cere restricţionarea prelucrării.
e) Dreptul de opoziţie la utilizarea datelor cu caracter personal – În anumite circumstanţe, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct. Cererea se adresează in scris la sediul SC PARKITRANS COM SRL sau pe email la adresa parkitranscom@gmail.com . Cererea dvs va fi analizată si cu excepţia cazului în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, datele personale nu vor mai fi prelucrate. Opoziţiile privind prelucrarea în scop de marketing direct vor fi solutionaţe cu prioritate, în sensul în care indiferent de canalul prin care acestea au fost transmise datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
f) Dreptul de retragere a consimţӑmântului în orice moment – retragerea consimţӑmântului poate avea loc în orice moment şi va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuatӑ anterior retragerii rӑmânând în continuare valabilӑ.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul SC PARKITRANS COM SRL din Str. Caprelor nr. 2, Sibiu.